Zasadność szkoleń PPOŻ w miejscu pracy

Wadliwość instalacji elektrycznej, awaria urządzeń, czynnik ludzki – te wszystkie elementy mogą doprowadzić do powstania pożaru. Nieumiejętne postępowanie w obliczu tego faktu może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia. Szczególnie w przypadku wielokondygnacyjnych budynków, znajomość zasad ewakuacji i reagowania może pomóc w trudnej sytuacji. Dlatego pracownicy firm, powinni być przeszkoleni w tym zakresie. Czego można dowiedzieć się na szkoleniu PPOŻ?

Zagadnienia omawiane na szkoleniu PPOŻ

Specjaliści podczas takich szkoleń przedstawiają profilaktykę przeciwpożarową, a także omawiają działania związane bezpośrednio z powstałym zagrożeniem. Szkolenia PPOŻ Warszawa dostosowane są do specyfiki danego budynku, nie można zatem mówić o identycznym sposobie ich przeprowadzania. Na pewno znajdzie się w nim:

  • Zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu
  • Zapoznanie się z zagrożeniami, jakie mogą w nim wystąpić
  • Omówienie dróg ewakuacyjnych
  • Zapoznanie się ze sprzętem gaśniczym, w który wyposażony jest budynek

Omówienie aktualnych przepisów PPOŻ oraz przekazanie informacji, jak zachować się w razie wystąpienia pożaru, a także nauka obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego – to wszystko znajdzie się w szkoleniu PPOŻ pracowników. Każdy pracodawca powinien je zapewnić, aby wszystkie osoby, przebywające w budynku wiedziały jak się zachować w przypadku realnego zagrożenia pożarem.

Kto przeprowadza szkolenia PPOŻ i jak często należy je przeprowadzać

Kurs z zakresu PPOŻ może prowadzić wyłącznie osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Częstotliwość szkoleń opiera się na przepisach, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik powinien je przejść przed upływem 6 miesięcy od daty zatrudnienia go w danym budynku. Nie ma obowiązku przeprowadzania cyklicznych szkoleń PPOŻ, można wykonać je tylko raz, natomiast ze względów bezpieczeństwa warto systematycznie powtarzać je, ponieważ wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Dodaj komentarz