Jak wybrać dla siebie idealny notes

Notesy książkowe są dla osób, które robią dużo notatek na papierze. Bez wątpienia tak sporządzane zapiski to doskonały sposób, aby zapamiętać dane, zanotować ważne terminy, a także zadania do wykonania. Notes do sporządzania notatek jest idealną opcją dla zarówno uczniów, […]

Studia podyplomowe na WSZiP

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kandydatów posiadających co najmniej pierwszy stopień wyższego wykształcenia. W związku z tym, należy posiadać już dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Na studiach podyplomowych pogłębiana i aktualizowana jest wiedza z wybranej dziedziny. Tak zwana „podyplomówka” […]